PeschMedical
Meest recente artikel

Interim Revalidatiearts en intercollegiaal coach

Ervaren, energieke revalidatiearts, teamleider en coach met pro-actieve en autonome stijl die zich richt op behoud en verbeteren van kawliteit van zorg en het versterken van en ruimte geven aan professionele identiteit. Ik houd van bruggen bouwen in de zorg, ik noem dat onderscheidend verbinden. Mijn motto is 'levenslang leren om excellent imperfect te worden'.

Waarderen, Bewegen, Beteren

Waarderen: Vanuit positieve insteek en meerdere perspectieven onderzoeken van wederzijdse waarden, belangen en mogelijkheden

Bewegen: onderscheidend verbinden

Beteren: het continue proces van behoud van het goede en ontwikkeling richting (nog) beter

Organisatiecoach

PeschMedical helpt de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te verbeteren door aandacht voor processen, samenwerking en leren. Zij combineert als “meespelend coach” advies en daadwerkelijke participatie op de werkvloer om verbeter- en innovatietrajecten te initiëren en ondersteunen.

Expertise

PeschMedical biedt meer dan alleen maar medisch specialistische ervaring en deskundigheid op gebied van zowel revalidatie van volwassenen als van kinderen in ziekenhuis en revalidatiecentrum. Zij combineert ervaring als revalidatiearts en als veranderkundig coach om een daadwerkelijke bijdrage aan ontwikkeling van de zorg en aan organisatiebrede samenwerking te leveren.